Taalwijzer
biedt een serie oefeningen voor gebruik in de basisschool om de lees-
en taalvaardigheid te trainen op woord-, zins- en tekstniveau. Het
programma maakt deel uit van de begrijpend leeslijn van Escape
Educatief, bestaande uit de programma

Taalwijzer
biedt een serie oefeningen voor gebruik in de basisschool om de lees-
en taalvaardigheid te trainen op woord-, zins- en tekstniveau. Het
programma maakt deel uit van de begrijpend leeslijn van Escape
Educatief, bestaande uit de programma’s Taalwijzer, Tekstbegrip en
Leesstrategieën. Taalwijzer voor groep 4, 5, 6 en 7 is momenteel
leverbaar. Taalwijzer voor groep 8 komt binnenkort op de markt. Op de
website van de uitgever is een uitgebreide didactische verantwoording
te lezen over opzet en inhoud van het programma.
 

Ervaring
Ik ontvang van de uitgever de standalone versie van Taalwijzer voor
groep 4 en groep 7. De opzet van het programma en de oefeningen zijn
voor alle groepen identiek. Ik richt mij in deze recensie op het
programma voor groep 7. De installatie verloopt goed en na invoering
van de registratiecode kan het programma worden opgestart. Wel irritant
dat iedere keer dat het programma wordt gestart via internet de
geldigheid van de installatie wordt gevalideerd. Ik voeg allereerst een
aantal leerlingen toe. Per leerling worden de scores en vorderingen van
de oefeningen bijgehouden. Vanuit het hoofdmenu kan ik als leerling een
module starten en specifieke oefeningen activeren. Taalwijzer bestaat
uit zes verschillende oefenmodules: lezen van letters, lezen van
woorden, lezen van zinnen, hutselteksten, zinnen beoordelen/verbeteren
en spelen met uitdrukkingen/gezegden. Iedere oefening start standaard
met de vraag ‘wil je eerst een voorbeeld zien, ja of nee?’. Eerlijk
gezegd vraag ik me af waarom deze vraag iedere keer gesteld moet
worden, want de oefeningen zijn duidelijk genoeg. Ook wordt iedere keer
de vraag gesteld op welk tempo de oefening gemaakt moet worden. Jammer
dat dit niet centraal kan worden ingevoerd. De vragen gaan mij in ieder
geval irriteren. In het onderdeel ‘lezen van letters’ wordt een woord
op het scherm gepresenteerd letter voor letter of per lettergreep.
Vervolgens moet de leerling het woord natypen. Bij een foutieve invoer
geeft het programma dat tekstueel aan en krijg je nog éénmaal de kans
het juiste in te voeren. De feedback vind ik nogal algemeen en summier.
Na afloop van iedere oefening wordt de score voor de leerling
gevisualiseerd. Foutieve antwoorden worden nogmaals aangeboden. Bij het
onderdeel ‘woorden lezen’ flitst een woord over het scherm welke
nagetypt of aangeklikt moet worden vanuit een meerkeuze presentatie.
Deze oefenvariant ben ik al in veel andere eduware pakketten, veelal
aantrekkelijker vormgegeven, tegengekomen. Ditzelfde geldt eigenlijk
ook voor de andere modules. De Hutseloefening, waarbij zinnen in de
juiste volgorde gezet moeten worden vond ik vrij pittig. De inhoud van
de oefeningen is niet aan te passen; het invoeren van bijvoorbeeld
eigen woordlijsten en zinnen is niet mogelijk.

Conclusie
Taalwijzer bevat een grote hoeveelheid taal- en leesoefeningen. De
oefeningen zijn zeer eenvoudig van opzet zonder toeters en bellen. De
structuur van de oefeningen is in alle delen dezelfde, leerlingen
kunnen daarom snel zelfstandig met het programma aan de slag.
Taalwijzer is geen op zichzelf staande lesmethode. Het accent van het
programma ligt op oefenen en automatiseren. De oefeningen zélf zijn
niet aan te passen. Taalwijzer is vooral tekstueel en weinig grafisch
vormgegeven. Jammer vind ik dat er niet gebruik gemaakt is van
multimedia, zoals foto en audio toevoegingen. Het zou de
aantrekkelijkheid van het programma aanzienlijk vergroten. Nu bestaat
het gevaar dat leerlingen het programma al snel weinig motiverend en
uitdagend gaan vinden. De oefeningen binnen Taalwijzer zijn in vele
andere eduware pakketten óók terug te vinden. Ik vind dat Taalwijzer
zich op dit vlak te weinig onderscheidt en niets nieuws onder de zon
brengt. U kunt het programma bekijken en zelf uitproberen door de demo
vanaf de website te downloaden.

doelgroep: primair onderwijs
uitgeverij: Escape
prijs: Netwerkversie incl.docentenmodule: €229,50
systeemeisen
Minimaal Pentium 100MHz processor
Windows ME, 2000, XP of Vista
32 Mb werkgeheugen [RAM]
150 Mb harddisk ruimte
SVGA grafische kaart 800 x 600

bron: leen shames, vives nummer 82