Dienst ICT Uitvoering (DICTU), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, wordt structureel opdrachtgever voor projecten waarmee technasiumleerlingen aan de slag gaan, voornamelijk op het gebied van het ontwerpen van ict-toepassingen. Deze samenwerking wordt vandaag officieel gemaakt door het ondertekenen van een convenant met een looptijd van drie jaar. Hiermee zorgen Stichting Technasium en DICTU ervoor dat leerlingen al vroeg in aanraking komen met vraagstukken uit de ict-branche, waar in de toekomst de roep om hoogopgeleide b

Dienst ICT Uitvoering (DICTU), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, wordt structureel opdrachtgever voor projecten waarmee technasiumleerlingen aan de slag gaan, voornamelijk op het gebied van het ontwerpen van ict-toepassingen. Deze samenwerking wordt vandaag officieel gemaakt door het ondertekenen van een convenant met een looptijd van drie jaar. Hiermee zorgen Stichting Technasium en DICTU ervoor dat leerlingen al vroeg in aanraking komen met vraagstukken uit de ict-branche, waar in de toekomst de roep om hoogopgeleide bètatechnische professionals steeds groter zal worden. Dat meldt Expertisecentrum Technasium.

Samenwerking DICTU & Stichting Technasium

In het convenant staat dat DICTU vraagstukken aanlevert die door leerlingen in een project kunnen worden onderzocht en op basis waarvan een ict-toepassing kan worden ontworpen. Stichting Technasium streeft ernaar dat ieder vraagstuk minstens aan vijf technasia wordt voorgelegd, verspreid over het land. Omdat het een convenant met de Staat der Nederlanden betreft, kan Stichting Technasium via DICTU ook samenwerken met de andere ministeries waaraan DICTU diensten en producten levert.

Op korte termijn start al een DICTU-project op het Dr. Nassau College in Assen. DICTU is in het verleden meerdere keren opdrachtgever geweest van technasiumprojecten op individuele scholen. Die samenwerking beviel zo goed dat het nu tot een convenant komt. Ook is Stichting Technasium samen met onder meer DICTU betrokken geweest bij de organisatie van het iMobility-congres dat eerder dit jaar plaatsvond. Daar bogen technasiumleerlingen en topambtenaren zich over het vraagstuk om een ict-toepassing te ontwikkelen waar mensen binnen enkele seconden kunnen zien waar hun belastinggeld naartoe gaat. De technasiumleerlingen wonnen deze ‘battle’ en de app gaat daadwerkelijk ontwikkeld worden.

Het convenant wordt ondertekend door de volgende personen: Ria Sluiter (directeur Stichting Technasium), Erwin van Dijk (netwerkcoach Stichting Technasium), Gerdine Keijzer-Baldé (algemeen directeur DICTU) en André Emmens (programmamanager DICTU/EZ).

Het technasium

Het technasium is een landelijk ontwikkelde formule voor bèta-onderwijs op havo en vwo, die bestaat sinds 2004. Op dit moment zijn er 92 technasia, verspreid door heel Nederland. Centraal binnen het technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O), waarbij leerlingen in teamverband projectmatig werken aan actuele bètatechnische opdrachten uit de praktijk. Dat gebeurt vanaf de brugklas tot en met het examen. Doordat technasiumleerlingen al vroeg kennis maken met uiteenlopende beroepen en vraagstukken binnen de bètatechniek, worden ze goed uitgerust voor een weloverwogen keuze en verdere carrière in deze sector. Binnen het technasiumonderwijs ontwikkelen leerlingen de competenties en vaardigheden die nodig zijn binnen de bètatechniek, zoals creativiteit, ondernemendheid en samenwerken.