Techniekopleidingen kunnen de veranderingen in technische beroepen nauwelijks bijbenen. De vraag naar personeel groeit veel sterker dan het onderwijs aankan. Het Techniekpact moet zich meer focussen op het mbo en vmbo om hierin bij te blijven. Dit melden het FD en de Telegraaf.

Techniekopleidingen kunnen de veranderingen in technische beroepen nauwelijks bijbenen. De vraag naar personeel groeit veel sterker dan het onderwijs aankan. Het Techniekpact moet zich meer focussen op het mbo en vmbo om hierin bij te blijven. Dit melden het FD en de Telegraaf.

Het Techniekpact is in het leven geroepen om het techniekonderwijs een impuls te geven. Het is een samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en scholen om meer leerlingen en studenten enthousiast te krijgen voor een technische opleiding. Dat is gelukt in het hoger beroepsonderwijs en universiteiten, maar in het vmbo en mbo loopt het onderwijs achter op ontwikkelingen op de werkvloer. Hiervoor is een radicale verandering van het onderwijs nodig.

Doekle Terpstra, aanjager van het Techniekpact, signaleert dat onder andere geldgebrek de scholen parten speelt. ”Scholen hebben de middelen niet om les te geven in nieuwe technieken voor bijvoorbeeld windmolens of elektrische auto’s”. Ook ontbreekt het aan recente en relevante kennis bij oudere docenten.

De VVD vindt dat het mbo op de schop moet. Scholen moeten meer inzetten op de vraag vanuit het bedrijfsleven.