Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (laks) heeft samen met onderzoeksbureau ResearchNed een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder ruim 56.000 vo-scholieren. De resultaten zijn verwerkt in de laksmonitor die te vinden is op www.laks-monitor.nl.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (laks) heeft samen met onderzoeksbureau ResearchNed een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder ruim 56.000 vo-scholieren. De resultaten zijn verwerkt in de laksmonitor die te vinden is op www.laks-monitor.nl.