ThiemeMeulenhoff  en Microsoft  Education  hebben  samen een innovatieve oplossing  ontwikkeld  voor online  onderwijs. Leerlingen die  voor school digitale lesmethodes volgen van  ThiemeMeulenhoff,  kunnen  dat  vanaf nu volledig  doen  in Microsoft Teams.  

Scholen in het voortgezet en beroepsonderwijs hebben tijdens de uitbraak van het coronavirus in sneltreinvaart stappen gezet in online onderwijs. Microsoft Teams is daarbij een populair instrument, maar was tot nu toe nog niet volledig bruikbaar als platform voor lesmateriaal. Een meeting organiseren gaat dan nog wel, maar een platform dat een online klasomgeving én aansluiting op het digitale lesmateriaal combineert, was er nog niet. ThiemeMeulenhoff en Microsoft brengen hier nu verandering in. Het is beide partners gelukt om Microsoft Teams volledig te integreren met eDition, de digitale leer-en werkomgeving van ThiemeMeulenhoff.

Eric Razenberg, algemeen directeur van ThiemeMeulenhoff: ‘Lesstof zonder drempels aanbieden in Microsoft Teams is een wens van heel veel scholen. Die kunnen we nu in vervulling laten gaan. We zijn er trots op dat we samen met een belangrijke partner als Microsoft deze mooie samenwerking kunnen inzetten in de klas. Dit is precies wat we voor ogen hebben, dit is daadwerkelijk samen leren vernieuwen’.

Dagmar Lens, Educatie Lead Microsoft Nederland: ‘We zijn erg blij met de integratie van de digitale leermiddelen van ThiemeMeulenhoff met Microsoft Teams. In deze innovatie oplossing voor online onderwijs staat samenwerken centraal, zowel binnen als buiten het klaslokaal. Het helpt scholen met een integrale aanpak om leerlingen, met behulp van digitale leermiddelen, de vaardigheden mee te geven voor de banen van de toekomst.’

Compleet online  lesaanbod  in  Microsoft  Teams 

Veel scholen maken voor hun onderwijs op afstand gebruik van Microsoft Teams. Tienduizenden leerlingen in VO en beroepsonderwijs krijgen onderwijs via Teams. Leerlingen die les krijgen uit methodes van uitgever ThiemeMeulenhoff gebruiken daarnaast eDition, de digitale leeromgeving van ThiemeMeulenhoff. Tot nog toe werden beide toepassingen naast elkaar gebruikt. Nu is het voor leerlingen en docenten mogelijk om op één en dezelfde plek via Teams samen te werken met het lesmateriaal van ThiemeMeulenhoff. Dat heeft grote voordelen voor de docent én voor de leerlingen.

Hoe werkt eDition in Teams? 

• Met een tab binnen Teams krijgt de docent toegang tot de complete structuur en inhoud van de lesmethode van ThiemeMeulenhoff

• Hiermee kan een docent in Teams een planning maken, lesmateriaal klaarzetten, opdrachten opgeven aan leerlingen en feedback geven op gemaakte opdrachten. Dat kan per klas, maar ook op maat per leerling, in elk gewenst kanaal binnen Teams

• Ook is het mogelijk om vanuit de leeromgeving eDition een link naar opdrachten of theorie te delen in Teams

Verdere ondersteuning aan scholen  

Met de integratie van eDition en Microsoft Teams breidt ThiemeMeulenhoff haar ondersteuning aan scholen verder uit. eDition in Microsoft Teams is beschikbaar voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs.