Stichting Op Maat ontwerpt sinds 2004 eduware voor cognitief laagfunctionerende kinderen. Inmiddels is gebleken dat deze software ook goed bruikbaar is in het [speciaal] basisonderwijs. Op Maat is een samenwerkingsverband van zes mytylscholen en het onderwijsadviesbureau ICT & E uit Dieren. De software van Op Maat wordt gratis ter beschikking gesteld. U kunt nu ook kennismaken met de software in een

Stichting Op Maat ontwerpt sinds 2004 eduware voor cognitief laagfunctionerende kinderen. Inmiddels is gebleken dat deze software ook goed bruikbaar is in het [speciaal] basisonderwijs. Op Maat is een samenwerkingsverband van zes mytylscholen en het onderwijsadviesbureau ICT & E uit Dieren. De software van Op Maat wordt gratis ter beschikking gesteld. U kunt nu ook kennismaken met de software in een Op Maat workshop. Meer informatie hierover vindt u op: opmaat-eduware.nl