De Technische Universiteit Delft weet van alle Nederlandse universiteiten kennis het best te verzilveren. ScienceWorks presenteert de eerste top-10 met weekblad Elsevier.

De Technische Universiteit Delft weet van alle Nederlandse universiteiten kennis het best te verzilveren. ScienceWorks presenteert de eerste top-10 met weekblad Elsevier.

De TU Delft slaagt er van alle dertien Nederlandse universiteiten het beste in om het wetenschappelijk potentieel te verzilveren. Met als speerpunt het stimuleren en faciliteren van ondernemerschap. De Universiteit van Tilburg is koploper als het gaat om aanwezigheid in de media en het publieke debat. De Technische Universiteit Eindhoven blinkt uit in samenwerking met bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en de overheid. De Universiteit Utrecht verdient in absolute zin het meeste geld aan samenwerkingscontracten.

Dat blijkt uit nieuw vergelijkend onderzoek verricht door onderzoeks- en adviesbureau ScienceWorks. De Elsevier/ScienceWorks Valorisatieranking brengt in kaart hoe universiteiten hun wetenschappelijke en technologische kennis inzetten voor economisch of maatschappelijk nut. De term