Vandaag, 26 mei 2021, van 14.00 tot 16.30 houdt de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een rondetafelgesprek over het Nationaal Programma Onderwijs.

Het overleg zal plaatsvinden in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer. U kunt zelf live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Het landelijk onderwijsplan richt zich op het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na de coronacrisis. Hiervoor wordt in 2,5 jaar in totaal 8,5 miljard euro voorzien. Daarvan wordt 5,8 miljard euro gebruikt voor basisonderwijs en 2,7 miljard euro voor middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast wordt er structureel 645 miljoen euro beschikbaar gesteld om het toenemende aantal studenten en studenten te compenseren. Met extra geld kan de school de vertragingen door corona oplossen. Wat betreft basisonderwijs kunnen scholen kiezen uit een menu met veelbelovende interventies op basis van interventies die in internationale studies effectief zijn gebleken. Hier kunt u alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen.

Bron: Tweedekamer.nl