De Tweede Kamer wil dat alle scholen de beschikking krijgen over snel internet. In een op 3 november aangenomen motie constateert de Kamer dat 900.000 leerlingen in het primair onderwijs te maken hebben met trage verbindingen op school, vooral in het buitengebied.

De Tweede Kamer wil dat alle scholen de beschikking krijgen over snel internet. In een op 3 november aangenomen motie constateert de Kamer dat 900.000 leerlingen in het primair onderwijs te maken hebben met trage verbindingen op school, vooral in het buitengebied.

Het kabinet zou dat moeten oppakken door te streven naar aansluiting van alle scholen op snel internet uiterlijk in 2017. Het investeringsfonds uit het Bestuursakkoord primair onderwijs zou daarvoor moeten worden opengesteld. Verder wil de Kamer dat provincies, gemeenten, internetaanbieders en bedrijven in krimpregio's worden betrokken bij het Doorbraakproject Onderwijs en ICT om tot regionale samenwerking te komen.

KPN mag scholen geen gratis abonnementen geven, oordeelde Opta in 2009. Dat verstoort het speelveld waarop KPN als gereguleerde partij aanwezig is.