Instituut Computype, aanbieder van typecursussen, heeft een speciale versie ontwikkeld van TypeTopia. De online typecursus voor kinderen van acht tot twaalf jaar, is nu ook beschikbaar voor dyslectische kinderen. Computype wil met deze versie een steentje bijdragen aan de oplossing van een breed maatschappelijk probleem.

Instituut Computype, aanbieder van typecursussen, heeft een speciale versie ontwikkeld van TypeTopia. De online typecursus voor kinderen van acht tot twaalf jaar, is nu ook beschikbaar voor dyslectische kinderen. Computype wil met deze versie een steentje bijdragen aan de oplossing van een breed maatschappelijk probleem.

Spraakmodule
De dyslexieversie van TypeTopia neemt dyslectische kinderen stapsgewijs aan de hand. De online cursus start op letterniveau waarbij de te typen letters op het beeldscherm verschijnen en ook worden voorgelezen door de spraakmodule. Op deze manier traint de dyslectische cursist intensief het gehele alfabet in een nuttige setting. Direct na de letteraanslag geeft TypeTopia feedback, zodat de letterklankkoppeling verder wordt versterkt. Ook het oefenen op woordniveau wordt door de spraakmodule ondersteund. Dit helpt het dyslectische kind bij woordherkenning en leesbaarheid van de oefeningen.

"TypeTopia is een leuke en speelse leeromgeving waarin kinderen worden gestimuleerd een degelijke typevaardigheid te ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat de cursus toegankelijk is voor alle kinderen, dus ook voor kinderen die moeite hebben met lezen en schrijven", aldus Romer van Bavel, directeur van Instituut Computype. "Omdat TypeTopia webbased is, bleek het technisch haalbaar deze speciale dyslexieversie te ontwikkelen. Het toevoegen van de spraakmodule blijkt dyslectische kinderen het zelfvertrouwen te geven dat nodig is blind te leren typen."

Zelfvertrouwen
Na het blind aanleren van het toetsenbord wordt de vaardigheid verder getraind door het overtypen van steeds langer wordende teksten. In reguliere typecursussen worden deze teksten vaak vanaf papier overgetypt, wat voor een kind met dyslexie erg lastig is. Vandaar dat in de dyslexieversie van TypeTopia deze teksten in een speciaal ontwikkelde oefenvorm worden getraind. De oefentekst die moet worden overgetypt, wordt vergroot weergegeven. Datgene wat de cursust typt verschijnt direct eronder. Op deze manier kan de leerling zich continu op het beeldscherm concentreren en in een oogopslag zien of het goed gaat. Leerlingen blijken hierdoor minder snel de draad kwijt te raken, waardoor hun zelfvertrouwen groeit.

Van Bavel: "Dyslectische kinderen hebben weinig zelfvertrouwen op het gebied van taal. We zien dat TypeTopia ze daarbij helpt en dat is een mooi resultaat."

www.typetopia.com