Het voorkomen van rekenproblemen begint met het inrichten van goed rekenonderwijs. Het protocol ERWD, Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie is een structurele methode die kan bijdragen aan de rekenkundige ontwikkeling van leerlingen.

Het voorkomen van rekenproblemen begint met het inrichten van goed rekenonderwijs. Het protocol ERWD, Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie is een structurele methode die kan bijdragen aan de rekenkundige ontwikkeling van leerlingen.


Wegens succes van deze praktische methode organiseert de CED-groep voor de derde keer dit jaar de conferentie ‘Uitgerekend?’. De bijeenkomst is in Rotterdam op 2 december. De conferentie richt zich op directies, rekenspecialisten, rekenco