Hoe bereiden we ons voor op een toekomst waarin energie niet meer vanzelfsprekend is? Om deze vraag te beantwoorden heeft educatieve uitgeverij EPN bij haar aardrijkskundemethode buiteNLand een actueel project ontwikkeld over energietransitie (de overgang van fossiele naar duurzame energiebronnen). In dit project wordt gebruik gemaakt van het online energietransitiemodel.

Hoe bereiden we ons voor op een toekomst waarin energie niet meer vanzelfsprekend is? Om deze vraag te beantwoorden heeft educatieve uitgeverij EPN bij haar aardrijkskundemethode buiteNLand een actueel project ontwikkeld over energietransitie (de overgang van fossiele naar duurzame energiebronnen). In dit project wordt gebruik gemaakt van het online energietransitiemodel.

Dit rekenmodel brengt de kosten en het energieverbruik in kaart als gevolg van keuzes in energiebeleid. Omdat EPN onderwijs over energietransitie en energiebeleid wil stimuleren biedt zij dit project gratis aan alle VO-scholen in Nederland aan.

Overhandiging energietransitiemodel aan onderwijs
Het energietransitiemodel (www.energietransitiemodel.nl) wordt vrijdag 24 september officieel gelanceerd in Nieuwspoort, Den Haag. Dit model is ontwikkeld door Quintel Intelligence, met medewerking van partners zoals GasTerra, Natuur en Milieu, Philips en Shell. Quintel en partners moedigen het gebruik van het model in het voortgezet en hoger onderwijs aan. Het model wordt daarom op 24 september om 12.45 uur symbolisch overhandigd aan Frans Grijzenhout (uitgeefdirecteur EPN) en Maarten Boddaert (uitgever buiteNLand, EPN). Uniek is dat leerlingen nu met dezelfde gegevens kunnen werken als beleidmakers!

Project