Leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten meer les krijgen in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Het aantal profielen waaruit zij in de bovenbouw kunnen kiezen, moet omlaag.

Leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten meer les krijgen in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Het aantal profielen waaruit zij in de bovenbouw kunnen kiezen, moet omlaag.

Dat staat in het Actieplan Beter Presteren dat minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) dinsdag presenteert. Om de concurrentie met het buitenland aan te kunnen, moet het onderwijs volgens Van Bijsterveldt terug naar de kern.

Nederland wil tot de mondiale top vijf van kenniseconomie