SURFnet heeft in samenwerking met een aantal hoger onderwijs- en onderzoeksinstellingen een onderzoek uitgevoerd naar het beveiligingsbewustzijn van studenten en medewerkers. Daaruit blijkt dat de aandacht voor internetbeveiliging onder studenten laag is, terwijl ze aangeven wel bekend te zijn met bedreigingen via internet als spam, hoaxen en phishing.

SURFnet heeft in samenwerking met een aantal hoger onderwijs- en onderzoeksinstellingen een onderzoek uitgevoerd naar het beveiligingsbewustzijn van studenten en medewerkers. Daaruit blijkt dat de aandacht voor internetbeveiliging onder studenten laag is, terwijl ze aangeven wel bekend te zijn met bedreigingen via internet als spam, hoaxen en phishing. Ruim 3500 gebruikers hebben meegewerkt aan het onderzoek, waaronder circa 2200 studenten en 1300 medewerkers.

Internetbeveiliging
Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor internetbeveiliging, maar onvoldoende bekend met de uitvoering ervan. Veel studenten denken bedreigingen te omzeilen door e-mails weg te gooien. De ondervraagde medewerkers voelen zich, meer dan de studenten, verantwoordelijk voor hun eigen internetbeveiliging. ICT supportcentra en beveiligingsfunctionarissen krijgen meldingen van bedreigingen, phishing mails of spamoverlast dan ook voornamelijk van medewerkers.

Jacques Schuurman, Security Officer van SURFnet over de conclusies van het onderzoek: “Het is een gedegen onderzoek, waaruit blijkt dat studenten en medewerkers wel het nodige inzicht hebben wat er speelt op beveiligingsgebied. Echter hoe zij zich moeten beveiligen is bij hen minder bekend. Ook de risico