Het online delen en opslaan van bestanden is populair, zowel bij consumenten als binnen het bedrijfsleven. Overal en altijd toegang tot bestanden is de norm geworden en door het groeiende aantal mobiele devices op de werkvloer is de vraag naar datastorage in de cloud in een stroomversnelling terecht gekomen.

Het online delen en opslaan van bestanden is populair, zowel bij consumenten als binnen het bedrijfsleven. Overal en altijd toegang tot bestanden is de norm geworden en door het groeiende aantal mobiele devices op de werkvloer is de vraag naar datastorage in de cloud in een stroomversnelling terecht gekomen.


 Op de werkvloer worden steeds meer consumenten apps gebruikt voor het delen van bestanden. Medewerkers omzeilen hiermee de corporate guidelines zonder zich te realiseren dat zij de organisatie op deze wijze mogelijk beschadigen. Bedrijven weten niet waar hun bedrijfsgegevens zich bevinden en zijn er ook niet zeker van dat deze gegevens veilig zijn opgeslagen. De afgelopen jaren hebben zij veel ge