De website www.wapenjezelfmetwoorden.nl is vernieuwd. De website is bedoeld voor docenten van het primair, voortgezet en beroepsonderwijs. Docenten kunnen op de website terecht voor lesmateriaal over geweld, conflicthantering, omgaan met agressie, veiligheid op school en (digi)pesten.

De website www.wapenjezelfmetwoorden.nl is vernieuwd. De website is bedoeld voor docenten van het primair, voortgezet en beroepsonderwijs. Docenten kunnen op de website terecht voor lesmateriaal over geweld, conflicthantering, omgaan met agressie, veiligheid op school en (digi)pesten.

Over de genoemde onderwerpen zijn er vijf lesmodules ontwikkeld met een theoretisch achtergrond, een lesopzet voor 4 lessen en werkbladen voor leerlingen. Deze kunt u tegen betaling aanvragen. De lesmodule over geweld is gratis aan te vragen. Naast lesmateriaal vindt de docent een selectie van filmpjes, tips, nieuwsberichten, achtergrondinformatie en interessante links.

Gastlessen
Het is ook mogelijk om via de website www.wapenjezelfmetwoorden.nl gastlessen aan te vragen.
Sinds oktober 2005 verzorgen gastdocenten gastlessen in het basis en voortgezet onderwijs om het onderwerp zinloos geweld (pesten, agressie, geweld en wapengebruik) bij leerlingen bespreekbaar te maken.

De lessen zijn als volgt opgebouwd: