Door: Netwerk Mediawijsheid

Ontwikkelingen op gebied van mediawijsheid
Ontwikkelingen rondom het thema mediawijsheid zijn er volop, schetst Henriette Kievit, secretaris van de Programmaraad. “We hebben de impact van desinformatie gezien in de Verenigde Staten. Ook in Nederland wordt de impact groter, zeker als het gaat om corona(maatregelen): rellen, demonstraties, journalisten onder vuur. Daar maken we ons zorgen over.. Het Ministerie van BZK gaat daarmee aan de slag, om via preventie en reactie desinformatie te bestrijden. Wij zijn gevraagd om een website en bijbehorende campagne te ontwikkelen onder andere op sociale media. Onder de naam ‘Is dat echt zo?’ (www.isdatechtzo.nl) doen we uit de doeken wat fake news is en geven we informatie hoe je het herkent en ermee omgaat. Goed om te zien dat daar oog voor is vanuit de overheid. Maar we zijn er nog niet; zoals in België geïnvesteerd wordt in digitale weerbaarheid, gebeurt hier nog niet. Eigenlijk is de Nederlandse houding vrij laconiek, een aandachtspunt voor ons als netwerk.”

Lees de volledige publicatie hier op Mediawijsheid.net

Tijdens het themajaar All inclusive kun je als netwerkpartner aan de slag met (digitale) inclusie. Verdiep je en ontdek wat jij kunt doen in het inspiratiedossier. De MNX op 20 april 2021 vormt de feestelijke afsluiting van het themajaar, met een inspirerend online programma, zet ‘m alvast in je agenda.