Er is nu ook een professionele vervangingsmogelijkheid voor Intern Begeleiders in het basisonderwijs.

Er is nu ook een professionele vervangingsmogelijkheid voor Intern Begeleiders in het basisonderwijs. De ondernemers in onderwijs van OinO-Advies hebben samen met Randstad Payroll Solutions het voortouw genomen om de uitval van Intern Begeleiders in het vervolg op een professionele manier in te vullen met een vervangingspool.

 Door de unieke combinatie van het landelijke scholennetwerk van OinO-Advies en het payroll werkgeverschap van Randstad is een voor onderwijswerkgevers vergoedbare vervangingsmogelijkheid gecre