Vives, het onderwijs en ict platform voor PO, VO en MBO, is alive and kicking in het komende schooljaar!

Vives, het onderwijs en ict platform voor PO, VO en MBO, is alive and kicking in het komende schooljaar!