De Vives van maart heeft de volgende artikelen:

De Vives van maart heeft de volgende artikelen:
 

vast & zeker

5 redactioneel/inbox
7 vives actueel
9 vives actueel
11 quotes/agenda
19 pimp je foon
22 recensies en signalementen
24 vakweblinks
30 wereldburgers
32 eduware recensies
36 vives gaat naar school
38 portret
44 it’s crazy
45 puzzel/column
46 colofon/vooruitblik/bon

waar&wat

12 Learning Circle Suriname – Nederland
Een Learning Circle is een tijdelijke leergemeenschap waarin leerlingen
en docenten gedurende een bepaalde periode samenwerken en samen leren.
Met behulp van Internet, e-mail, wiki en chat wordt er in een Learning
Circle gecommuniceerd. In januari bezochten 14 leerkrachten uit
Nederland verschillende scholen uit Suriname, die allen deelnemen aan
de Learning Circle Suriname – Nederland SO.

16 E-learning in AfrikaMacha is een eenvoudig
plattelandsdorp in Zambia. Zoals er zovele zijn in Zambia. Met maar een
paar honderd inwoners, die van de landbouw leven. Maar er is iets dat
Macha anders maakt dan alle andere dorpen in Zambia: er staat een
school met internet.

27Digitaliseringsslag in het onderwijs
Het jaar uitstel van de introductie van ‘gratis’ lesmateriaal waarover
Tweede Kamer en Kabinet het eens zijn geworden, geeft scholen een goede
voorbereidingstijd nu de overstap te maken naar de aanschaf van
digitaal lesmateriaal. Het jaar uitstel is daarmee geen vertraging maar
eerder een versnelling in het gebruik van digitaal materiaal.

41 Pedagogiek in de regio Volgens Alexander
Rinnooy Kan, voorzitter de Commissie Leraren, stevent Nederland af op
een dramatisch kwantitatief tekort aan kwalitatief goede leraren. Deze
ontwikkeling vormt een fundamentele bedreiging voor de toekomst van de
Nederlandse kenniseconomie. Maar hoe kan deze verontrustende
ontwikkeling een halt toe worden geroepen?