Vandaag presenteert Stichting VO-content op het Haagse Hofstad Lyceum de eerste 26 Stercollecties. Dit open digitale leermateriaal kan traditionele leer- en werkboeken in het voortgezet onderwijs vervangen of aanvullen. Docenten kunnen de Stercollecties in Wikiwijs, het platform voor (open) digitaal leermateriaal, naar eigen inzicht aanpassen en combineren met ander leermateriaal.

Vandaag presenteert Stichting VO-content op het Haagse Hofstad Lyceum de eerste 26 Stercollecties. Dit open digitale leermateriaal kan traditionele leer- en werkboeken in het voortgezet onderwijs vervangen of aanvullen. Docenten kunnen de Stercollecties in Wikiwijs, het platform voor (open) digitaal leermateriaal, naar eigen inzicht aanpassen en combineren met ander leermateriaal. VO-content voorziet daarmee in de groeiende behoefte van docenten om flexibel in te kunnen spelen op verschillen tussen leerlingen. 


 


Bezuiniging opvangen


In 2014 krijgen scholen te maken met een bezuiniging op het leermiddelenbudget van 30 miljoen euro.Door Stercollecties te gebruiken, kunnen scholen deze bezuiniging opvangen. Naast ondersteuning van docenten bij het gebruik van de Stercollecties, biedt VO-content scholen ook ondersteuning bij leermiddelenbeleid en de inzet van ICT.


 


De VO-raad heeft Stichting VO-content in 2011 opgericht om het onderwijsrendement te verhogen en de kosten van leermaterialen beheersbaar te houden. Voorzitter van de VO-raad Sjoerd Slagter is enthousiast over de Stercollecties. Volgens hem voorzien de nieuwe lespakketten in een grote behoefte van scholen: