De VO-raad organiseert de komende weken de VO2020-tour om samen met het veld tot een gedeelde visie op het onderwijs van de toekomst te komen. Onder aanvoering van voorzitter Paul Rosenm

De VO-raad organiseert de komende weken de VO2020-tour om samen met het veld tot een gedeelde visie op het onderwijs van de toekomst te komen. Onder aanvoering van voorzitter Paul Rosenmöller, gaat de sectororganisatie tijdens verschillende bijeenkomsten door het hele land in gesprek met schoolbestuurders, schoolleiders, docenten, ouders en leerlingen over het onderwijs in 2020. De verkregen input dient als basis voor het sectorakkoord dat de VO-raad met OCW gaat sluiten over prestaties en de besteding van middelen.

REGIOBIJEENKOMSTEN EN DAG VAN DE DIALOOG VO2020

Wat moet de leerling van de toekomst kennen en kunnen? Hoe bereiden scholen zich daar op voor en wat heeft de sector daarvoor nodig? Het antwoord op deze grote vragen ligt in het veld. Daarom organiseert de VO-raad de VO2020-tour. Tijdens diverse regiobijeenkomsten kunnen schoolleiders en bestuurders hun visie geven op de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op het onderwijs en de uitdagingen voor de toekomst. Op 15 maart wordt in samenwerking met de vakbonden, ouderverenigingen en het LAKS de Dag van de Dialoog VO2020 georganiseerd voor docenten, ouders en leerlingen. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Spoorwegmuseum in Utrecht.

VAN GOED NAAR BETER

Voorzitter Paul Rosenmöller: “De afgelopen periode heb ik veel scholen bezocht. Laat er geen misverstand over bestaan: ons onderwijs is goed. Tegelijkertijd ligt er een belangrijke kans om verder te verbeteren als we meer weten aan te sluiten bij relevante maatschappelijke ontwikkelingen.” Er is daarom behoefte aan een samenhangende visie op die ontwikkelingen en de toekomst van het onderwijs. Dat concludeert ook de Onderwijsraad in zijn laatste advies Een smalle kijk op onderwijskwaliteit, waarin de raad een analyse geeft van het Nederlandse onderwijs.

OPBRENGSTEN EN RESULTATEN

Rosenmöller: “Juist nu de VO-raad in overleg is met OCW over het sectorakkoord – de vertaling van het Nationaal Onderwijsakkoord voor onze sector – is het goed om hier expliciet bij stil te staan. Zo’n sectorakkoord geeft immers een eerste richting aan de ontwikkeling van het voortgezet onderwijs richting 2020. Met altijd ruimte voor de eigen invulling  van scholen.” De opbrengsten van de VO2020-tour dienen dan ook als basis voor het sectorakkoord en het Strategisch Kader van de VO-raad na 2014. Tijdens het VO-congres  ‘Klaar voor de Toekomst’ op 20 maart wordt er met de sector teruggeblikt op de tour, de verkregen inzichten en gemaakte keuzes.