Zeer Zwakke scholen verbeteren zich sneller en zijn in aantal gehalveerd. Steeds meer scholen bieden planmatige leerlingenzorg. Daarnaast hebben steeds meer scholen de kwaliteitszorg op orde. Ruim 90% van de VO-scholen heeft een goede basiskwaliteit. Dat stelt de Onderwijsinspectie over de ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs in het jaarlijkse onderwijsverslag dat is gepresenteerd.

Zeer Zwakke scholen verbeteren zich sneller en zijn in aantal gehalveerd. Steeds meer scholen bieden planmatige leerlingenzorg. Daarnaast hebben steeds meer scholen de kwaliteitszorg op orde. Ruim 90% van de VO-scholen heeft een goede basiskwaliteit. Dat stelt de Onderwijsinspectie over de ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs in het jaarlijkse onderwijsverslag dat is gepresenteerd. De inspanningen van de VO-sector op het gebied van kwaliteitsverbetering en meer maatwerk, blijken succesvol te zijn. Sjoerd Slagter, voorzitter VO-raad: