Het ROVZ start in mei 2019 met een nieuw virtueel educatieprogramma: WegWijsVR. Bij dit lesprogramma oefenen de leerlingen verkeerssituaties in de eigen omgeving met behulp van een VR-bril. Het lesprogramma is afgestemd op de leefomgeving van de leerlingen die meedoen: er zijn verschillende verkeerssituaties en herkenningspunten gefilmd in de omgeving van de deelnemende scholen. Dit meldt Provincie Zeeland.

Zeeuwse pilot

WegwijsVR is ontwikkeld door Interpolis en Veilig Verkeer Nederland. Het verkeersprogramma is in 2018 op een aantal scholen in Nederland getest. De resultaten waren zeer positief. Dit was een reden voor het ROVZ om ook in Zeeland met dit lesprogramma aan de slag te gaan. Daarbij is gekozen voor een pilot in Zierikzee. In totaal doen vijf scholen mee aan de pilot: Jenaplanschool J.L. de Jonge, OBS ’t Kofschip, OBS Binnen de Veste, de Sint Willibrordusschool en OBS Theo Thijssen.

Het programma

Met WegWijsVR oefenen leerlingen virtueel verschillende verkeerssituaties. Dit kan met behulp van een tablet, telefoon, Oculus GO VR bril en/of een computer met Windows besturingssysteem. In een virtuele omgeving kunnen kinderen veilig en in spelvorm het verkeer verkennen. Zo leren ze spelenderwijs omgaan met onverwachte situaties die ze ook kunnen tegenkomen als ze op straat lopen of fietsen. WegWijsVR is er in twee varianten: een generieke versie en een variant specifiek voor scholen waarin een aantal verkeerssituaties uit de omgeving van de school virtueel is nagebouwd. Ze komen daarbij langs verschillende herkenningspunten uit de regio via nagebootste bekende straten en kruisingen in de buurt van de school. WegWijsVR is geschikt voor groep 5 t/m 8 van de basisschool.

Beter voorbereid

Wat het programma uniek maakt, is dat kinderen ook buiten de verkeersles kunnen oefenen. Een leerling die niet kan wennen aan de VR-bril kan ook op een computer, laptop of tablet oefenen.