Tijdig opsporen van dyslexie is van groot belang. Met een vroege diagnose en een adequate behandeling kan immers veel leed worden voorkomen. Met het nieuwe Screeningsinstrument Dyslexie dat Cito en het Expertisecentrum Nederlands in opdracht van het Masterplan Dyslexie ontwikkelden, signaleren basisscholen of kinderen die zwak zijn in technisch lezen en/of spellen mogelijk dyslectisch zijn.

Tijdig opsporen van dyslexie is van groot belang. Met een vroege diagnose en een adequate behandeling kan immers veel leed worden voorkomen. Met het nieuwe Screeningsinstrument Dyslexie dat Cito en het Expertisecentrum Nederlands in opdracht van het Masterplan Dyslexie ontwikkelden, signaleren basisscholen of kinderen die zwak zijn in technisch lezen en/of spellen mogelijk dyslectisch zijn. Op basis van de uitkomst verwijst de school eventueel door naar de zorg voor diagnose en