Door: Marijke Nijboer | AVS

Charles Wood combineert al jaren onderwijsontwikkeling met technologie. Momenteel is hij als director of international verbonden aan het Britse Century Tech, een platform dat leerlingen met behulp van kunstmatige intelligentie laat leren langs een op maat gemaakte en zichzelf voortdurend bijsturende route. Wood gelooft heilig in de kracht van kunstmatige intelligentie. Toch was zelfs hij verbaasd over de uitslag van wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van Century, het platform waaraan hij nota bene zelf verbonden is. Leerlingen die door bijvoorbeeld dyslexie of autismespectrumstoornissen speciaal onderwijs volgen, maken met behulp van dit systeem net zulke goede en snelle ontwikkelingssprongen als leerlingen zonder leerproblemen die ook nog eens uit een sociaaleconomisch bevoorrechte achtergrond komen.

In het ontwikkelteam van Century zitten ervaren leraren, neurowetenschappers en technologen. “Leraren brachten in hoe kennis nu wordt overgebracht en hoe zij omgaan met sterke en zwakke punten van leerlingen”, vertelt Wood. “We hebben bio-algoritmes gebruikt om te bestuderen hoe leerlingen leren en veel kennis uit de neurowetenschap gehanteerd. Zo hebben we onderzocht hoe lang het duurt voordat nieuwe kennis van het kortetermijn- naar het langetermijngeheugen gaat. We kijken niet alleen naar sterke en zwakke punten van leerlingen, maar ook naar hun motivatie, geheugen, leervoorkeuren en zelfvertrouwen. Door voor het hele plaatje te gaan, kan het systeem beter adviseren wat de volgende stap van een leerling zou moeten zijn.”

De bouwers van het platform bestudeerden een grote groep leerlingen: jongens en meisjes met en zonder leerproblemen, met verschillende leeftijden en verschillende achtergronden. Met de daaruit verkregen inzichten verfijnden zij de tool. Wood: “De afgelopen drie jaar is het aantal gebruikers sterk gegroeid. Daardoor leert het platform inmiddels autonoom en kan het elke leerling een persoonlijke leerroute aanbieden.”

Lees verder op de website van AVS

Heeft u interesse in het online congres, ga dan naar www.avs.nl/congres
Charles Wood en Priya Lakhani (ceo en stichter) van Century Tech verzorgen een keynote over kunstmatige intelligentie tijdens het 25e AVS Schoolleiderscongres op woensdag 21 april aanstaande, van 9.00 tot 13.30 uur.