Met betrekking tot de registratie van mogelijke coronabesmettingen hebben scholen veel vragen over wat wel en niet mag volgens de wet. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen gezondheidsgegevens niet worden geregistreerd. Wat is er voor scholen toegestaan ​​en niet toegestaan ​​in deze situatie? Ter ondersteuning aan scholen hebben de PO-Raad en de VO-Raad een vraag-en-antwoord (Q&A) ontwikkeld.

In de Q&A over privacy op lesopafstand lees je over de toegestane en verboden situaties bij het registreren van coronabesmetting op school. Het is verboden om de coronabesmetting van medewerkers op te sporen en bij te houden. Uitgangspunt is dat de school in principe geen grondslag heeft om de coronabesmetting van leerlingen op individueel niveau vast te leggen.

Scholen kunnen ook op lesopafstand.nl terecht voor richtlijnen voor het delen van gegevens met GGD over bron- en contactonderzoek, en voor communicatie met medewerkers en ouders / verzorgers bij besmetting met COVID-19. Zie ook de Q&A onderwijs tijdens corona van de Autoriteit Persoonsgegevens.