Gelukkig mogen alle leerlingen in het basisonderwijs ‘gewoon’ onder de vleugels van hun juf of meester het schooljaar afronden. Maar vermoedelijk gingen de leerlingen de afgelopen jaren niet zo graag naar school als nu het geval was. Leren en spelen met vriendjes en vriendinnetjes, de wereld ontdekken die soms ver weg, maar dan ineens heel dichtbij lijkt en live vragen stellen aan een klasgenoot en uitleg krijgen van de juf.

Door: Marvin Reuvers | de Rolf groep.

Werklast juffen en meesters in het basisonderwijs

De juffen en meesters in het basisonderwijs hebben ervaren dat afstandsonderwijs behoorlijk intensief is. Want niet alleen werd er op stel en sprong een andere mindset van ze gevraagd, ook nu er weer onderwijs op school mogelijk is, ligt er een opdracht voor de onderwijsprofessionals om de in sneltreinvaart geleerde lessen om te zetten in rendement voor de toekomst. Digitale vaardigheden worden dan veelal als eerst genoemd, maar ook het effect op leren behoeft evaluatie. Gelukkig hoeft daar niet elke school zelf het wiel in uit te vinden en zijn de eerste effecten vastgesteld en uitgekristalliseerd.’

Flexibiliteit in het onderwijs

Volgens de Transactional Distance Theory van Michael Moore is de leeropbrengst bij afstandsonderwijs afhankelijk van drie factoren: de dialoog, de structuur van het onderwijsprogramma en de autonomie van leerlingen. Niet toevallig factoren die momenteel toch al onder een vergrootglas liggen bij veel besturen, die in hun strategisch beleid als ambitie hebben het onderwijs de komende jaren anders te willen organiseren. De evaluatie van de afgelopen periode leert dat de flexibiliteit van zowel leerkracht als leerling de grootste kracht is geweest. Leerlingen konden meer zelf bepalen wanneer zij zin hadden om te leren en de leerkracht was gedwongen om te denken en te opereren buiten de vier veilige klasmuren, wat meteen een arsenaal aan mogelijkheden bracht die tot medio maart een blinde vlek vormden.

Bekijk hier het volledige artikel.