De meerjarige evaluatie van Passend onderwijs is vanaf nu te volgen via de website www.evaluatiepassendonderwijs.nl. Hier houden de onderzoekers de vorderingen in de verschillende deelonderzoeken bij en worden de uitkomsten gedeeld met iedereen die daarin interesse heeft.

Eerder dit jaar ging het NRO-onderzoeksprogramma Evaluatie Passend onderwijs van start met financiering van het ministerie van OCW. Een consortium van onderzoeksinstituten voert de komende jaren een integrale evaluatie uit. Doel is om het beleid en de onderwijspraktijk te informeren over de implementatie van passend onderwijs en om de ontwikkelingen te volgen. De uitkomsten uit deze evaluatie komen voor iedereen beschikbaar. Wilt u meer weten over de onderzoeksprojecten, de onderzoeksinstituten en de uitkomsten van dit evaluatieprogramma?

Volg dan de komende jaren de website www.evaluatiepassendonderwijs.nl.