Er zijn verschillende kritieke factoren die van belang zijn wanneer er wordt gewerkt met mobiele apparaten in het onderwijs. Wat zijn deze en hoe kunnen ze het beste worden ingericht?

Investeer in genoeg bandbreedte

De communicatie van de mobiele apparaten gaat via internet. Daarom is het van belang dat er genoeg ruimte is voor deze communicatie, naast het normale dataverkeer. Anders kan de verbinding traag worden voor iedereen. Een vuistregel met betrekking tot bandbreedte is: 1Mbit/sec per leering in het primair onderwijs, 2Mbit/sec per leerling in het voortgezet onderwijs.

Stem de (draadloze) aansluiten af op de hoeveelheid mobiele apparaten

Omdat de mobiele apparaten gebruik maken van het draadloos netwerk is ook het aantal toegangspunten van belang. Het kan anders voorkomen dat er in een gedeelte van het gebouw bijvoorbeeld geen bereik is.

Er kan met de leverancier worden bepaald of het huidige draadloze netwerk de hoeveelheid mobiele apparaten aankan. Het kan zijn dat er aanpassingen gedaan moeten worden.

Ondersteuning bieden bij kleine ICT-problemen

Het kan voorkomen dat mobiele apparaten niet meer werken, of dat er kleine problemen naar voren komen. Bijvoorbeeld een digitaal leermiddel dat niet meer toegankelijk is, of een apparaat wat geen verbinding meer kan maken met het draadloze netwerk.

Door voor voldoende ondersteuning op locatie te zorgen blijft het effect van deze problemen beperkt.

Schenk aandacht aan de ICT-vaardigheden van zowel de leerling als de leraar

Door het gebruiken van mobiele apparaten moeten zowel leraar als leerling wennen aan de nieuwe situatie. Het zal tijd kosten om de applicaties te snappen en eigen te maken. Wanneer hier geen voldoende tijd aan wordt gegeven, gaat dit ten koste van de onderwijstijd en kan dit frustratie opleveren.

Door het investeren in training voor iedereen kan het proces van wennen gestroomlijnd worden. Geef iedereen voldoende tijd om te wennen aan het gebruik van mobiele apparaten in het onderwijs.

Meer informatie? Lees het volledige artikel op kennisnet.nl.