Werkvormen met digitale tools, deel 1: Bedenk een vraag met als antwoord

In deze serie lichten we elke keer een werkvorm met digitale tools uit. Sommige van deze werkvormen lijken misschien op het eerste gezicht niet gemaakt voor jouw vak, maar omdat de didactiek universeel is, zijn ze eenvoudig aan te passen.

Deze keer: Bedenk een vraag met als antwoord. Een werkvorm met de spinner.

Wat is het?


Een online spinner kun je, behalve als leerlingpicker, ook gebruiken met begrippen die je vooraf hebt ingevoerd. Door begrippen te gebruiken in de spinner ontstaan er boeiende nieuwe werkvormen. Een van de belangrijkste dingen die leerlingen helpt bij het begrijpen van de leerstof of het leren voor een toets, is vragen stellen over de leerstof. Hierdoor leert de leerling niet alleen een definitie of vertaling van een begrip, maar wordt de leerstof echt verankerd. Dit is ook het principe van deze werkvorm: de leerlingen krijgen een begrip te zien, en moeten daar zelf een vraag over stellen.

In dit voorbeeld in LessonUp worden meerdere spinners binnen één scherm gebruikt. De leerlingen moeten eerst de linker spinner gebruiken om één van de vier categorieën te bepalen: begrippen, jaartallen, personen of plaatsen. Vervolgens gebruiken ze een tweede spinner die het begrip voor de leerlingen kiest. Voor het begrip dat verschijnt, moeten de leerlingen vervolgens een vraag bedenken dit het  betreffende begrip als antwoord heeft. Bijvoorbeeld: de leerlingen moeten een vraag bedenken waarop het antwoord’: Sint Helena’ is. Een vraag zou dan kunnen zijn: “Naar welk eiland werd Napoleon verbannen?”

Hoe maak je het?

Deze werkvorm is relatief snel te maken. Nadat je een geschikte online spinner hebt gevonden, bijvoorbeeld via LessonUp, Classtools, Wheel of names etc., is het enige dat je hoeft te doen een of meerdere spinners te voorzien van begrippen, afhankelijk van het platform dat je gebruikt. De begrippen, die corresponderen met de leerstof, voer je vervolgens in. Door gebruik te maken van meerdere spinners naast elkaar wordt de werkvorm, en daarmee de les, nog dynamischer.

Hoe kun je het inzetten?
Zoals hierboven al aangegeven, werkt deze werkvorm goed om de leerstof bij de leerlingen te verankeren, bijvoorbeeld bij zaakvakken als geschiedenis en aardrijkskunde. Maar ook bij moderne vreemde talen, waarbij leerlingen leren door actief gebruik van de taal en de grammatica. Uiteraard zijn er tal van variaties mogelijk, zoals voor wiskunde/rekenen, waarbij de leerlingen het antwoord van de som in de eerste spinner krijgen te zien, en in de tweede spinner welke bewerking ze daarbij mogen gebruiken.

Moeilijkheidsgraad (ontwerpen): *

Over Jan-Wolter Smit
Jan-Wolter is een veelgevraagd spreker en gesprekspartner als het gaat om te begrijpen wat het onderwijs nu écht is. Zijn kleurrijke ervaringen als leraar, educatief auteur, projectleider en curriculum ontwikkelaar komen allemaal samen in dat ene doel: het streven naar de ideale onderwijsbeleving van leerlingen en leraren. In alle disciplines zoekt hij een optimale balans tussen inhoud, opbrengst, motivatie en innovatie. Als Head of Education en late founder zorgt Jan-Wolter ervoor dat de missie van LessonUp en de behoeften vanuit het onderwijs met elkaar in evenwicht zijn én versterken.