Op vrijdag 19 september reikte het Europees Platform de Nederlandse eTwinningprijs 2008 uit voor de categorie

Op vrijdag 19 september reikte het Europees Platform de Nederlandse eTwinningprijs 2008 uit voor de categorieën basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De winnaars zijn BS De Weijerhof in Boxmeer met het project ‘Our way to save the planet’ en het Visser ’t Hooft Lyceum in Leiden met het project ‘Best’. De twee scholen hebben een Interwrite Board gewonnen voor hun eTwinningproject.

eTwinning is een initiatief van de Europese Commissie om het online samenwerken tussen leerlingen en leerkrachten in Europa te bevorderen via de website http://www.etwinning.net/.

Our way to save the planet

BS de Weijerhof werkte samen met vijf andere scholen in Europa aan het milieueducatieproject met thema’s als afvalverwerking, alternatieve energie en water-, bodem- en luchtvervuiling. De jury kenmerkt het project als eigentijds, actueel, met veel deelnemers en er spreekt een krachtige spirit uit. Het milieuspel dat onder andere is gebruikt in het project getuigt van veel creativiteit en de kunde om aan te sluiten bij de leefwereld van de kinderen. De leerlingen hebben een belangrijke rol in het project en worden uitgedaagd initiatieven te nemen. Een aantal werkte zelfs na schooltijd aan het project. De leerlingen gebruiken de Engelse taal en oefenen uiteenlopende ict-vaardigheden. Ook vakoverstijgende doelen als zelfwerkzaamheid, planmatig werken en onderzoek doen zijn aan bod gekomen.

Best

In het Best-project van het Visser ’t Hooft Lyceum boden leerlingen tussen de 14 en 16 jaar hun eigen gerecyclede producten aan in virtuele bedrijfjes. Best staat voor Building Economies Strong Together.
Het geld dat de leerlingen met hun activiteiten verzamelden, wordt geïnvesteerd in leermiddelen voor kinderen, waar ook ter wereld. Er komen verschillende ict-aspecten aan de orde: er wordt gewerkt in een Wiki- en een Moodle-omgeving, leerlingen e-mailen met elkaar en er is een website gebouwd in Google Creator.
Coördinator Marleen Spierings: “De leerlingen hebben onafgebroken gemotiveerd gewerkt aan hun bedrijf, hun samenwerking, hun logo, hun producten, hun sponsoring en hun goede doel. Wij hebben genoten van de oorspronkelijke ideeën en initiatieven!”