Negen schoolbesturen zijn de gelukkige winnaars van intensieve trainingstrajecten vanuit het Samsung Onderwijs Innovatiefonds. Bijna 30 schoolbesturen hebben bij het fonds een aanvraag ingediend. Het Samsung Onderwijs Innovatiefonds wil basisscholen helpen ICT en sociale media structureel in te bedden in het onderwijs.

Negen schoolbesturen zijn de gelukkige winnaars van intensieve trainingstrajecten vanuit het Samsung Onderwijs Innovatiefonds. Bijna 30 schoolbesturen hebben bij het fonds een aanvraag ingediend. Het Samsung Onderwijs Innovatiefonds wil basisscholen helpen ICT en sociale media structureel in te bedden in het onderwijs.