Slimme scholen voor betere opleidingen

Alle inspanningen van een onderwijsorganisatie zijn erop gericht studenten slimmer te maken. Het draait om kennisoverdracht en studenten opleiden om die kennis toe te passen. Dat gebeurt nu nog vaak in een omgeving die zelf niet uitblinkt in slimheid of lerend vermogen. Het gebouw en de campus zijn vaak nodeloos inefficiënt, energieverspillend en nogal onpersoonlijk. Dat kan beter.

Een campus lijkt soms wel een mierennest. Studenten, docenten en bezoekers krioelen door elkaar. Van fietsenstalling naar vergaderruimte, van collegezaal naar kantine. Al die bewegingen en interacties met elkaar zien er misschien ongecoördineerd uit, maar hebben allemaal een reden, een doel en een gevolg. Als je dat kunt volgen en vastleggen, ontdek je patronen, en dat is belangrijke informatie als je gebruikers beter wilt ondersteunen. Combineer het met gegevens zoals bezettingsgraad, temperatuur en luchtkwaliteit en je hebt waardevolle input waarmee je het gebouw slimmer en duurzamer kunt beheren.

Operationele winst

Met sensoren kun je heel eenvoudig relevante gegevens verzamelen. Is een lokaal vrij of bezet? Vrij betekent dat de ruimte geboekt kan worden, maar ook dat de airco of verwarming een tandje lager mag en het licht uit. Verzamel je die gegevens centraal, dan is dat functioneel voor de planning van ruimtes en voor het operationele beheer. Dat maakt het mogelijk studenten of bezoekers naar de meest logische plek te verwijzen, gebruik te clusteren en efficiënter met energie om te gaan. Laat je sensoren ook de zonintensiteit en buitentemperatuur meten, dan kun je het gebruik van lokalen stimuleren waar bijvoorbeeld de minste verwarming of koeling nodig is.

Een echt slimme campus begint zelfs al bij studenten thuis. Via een app op hun telefoon kunnen ze communiceren met de campus en informatie opvragen: welke colleges vervallen of verschuiven, in welke lokalen zijn de lessen, kan ik met mijn projectgroepje alvast een ruimte boeken? Bij binnenkomst is de technologie in staat – als je dat als onderwijsorganisatie wilt – om de bezoeker of student te herkennen en hem of haar meldingen op maat te tonen, met bijvoorbeeld last-minute updates over uitvallende lessen of de slimste route naar een vergaderruimte.

Nog een stap verder: voorspellen

Hoe meer data je verzamelt, hoe meer informatie je eruit kunt halen. Nog veel meer dan je op het eerste gezicht zou zeggen. Het begint allemaal met gebouwen slimmer en communicatiever maken met sensoren, een goed (cloud)platform om de data te verzamelen en een gebruiksvriendelijk dashboard om overzicht te krijgen en snel acties aan de bevindingen te koppelen. Als je één stapje verder zet, kun je ook gaan voorspellen welke omstandigheden en situaties zich waarschijnlijk zullen voordoen en daarop anticiperen. Denk bijvoorbeeld aan de verwachte bezettingsgraad op bepaalde uren, of het binnenklimaat bij bepaalde weersomstandigheden. Als je nog een stapje verder zet, kun je zelfs op individueel niveau gaan voorspellen. Als je gegevens verzamelt over de prestaties, de achtergrond en het gedrag van een student (zoals verzuim op school en bij colleges) kunnen een indicatie geven van een uitvalrisico.

Studenten worden steeds slimmer. Ze zouden hetzelfde mogen verwachten van hun opleidingsomgeving. Als de campus efficiënt, duurzaam en communicatief wordt, levert dat veel gebruiksvoordelen op. Ook voor de organisatie is er veel winst te behalen, in kostenbesparing, duurzaamheid en inzicht.