Leerlingen en studenten ontwikkelen zich op school niet alleen voor een beroep of als burger, maar als compleet mens. De menselijke relatie tussen leraar en leerling of student en tussen leerlingen en studenten onderling is dan ook cruciaal.
Een chatbot staat altijd open voor een praatje. Maar kunnen leerlingen en studenten bij een mens te rade gaan als het ertoe doet? Slimme algoritmes bieden leerstof op niveau, maar zien het niet als een leerling of student zich minder goed voelt vandaag. Dashboards bieden overzicht en inzicht in de ontwikkeling van leerlingen en studenten, maar kunnen niet meer over hen vertellen dan de gegevens die uit digitale systemen naar voren komen. Afstandsonderwijs brengt nieuwe mogelijkheden, maar maakt ook het gemis aan direct menselijk contact voelbaar.

Aandacht voor menselijkheid

Menselijkheid voorop zetten bij digitalisering is een belangrijke maatschappelijke uitdaging. Niet voor niets wordt gesproken over de ontwikkeling van human-centered AI en staat menselijkheid centraal bij de Europese visie op digitalisering Ook voor het onderwijs is dit van groot belang. Ontwikkelaars van nieuwe digitale technologieën als

Lees hier het gehele artikel

Publicatie door Erwin Bomas
Bron: Kennisnet.nl