Bij Agora maken ze dankbaar gebruik van ict. Volgens Spies zorgt ict voor verlichting van werkdruk en heeft het ook een emanciperende werking. Dankzij ict kunnen mensen betrokken worden en geholpen om de weg te vinden in de samenleving. Maar Spies heeft ook een zorg: schieten we in het onderwijs niet door met digitalisering? Zijn we nog wel langer eigenaar van content, data en didactiek. Deze lijken steeds meer besloten te liggen in algoritmes. En wie is dan de baas over algoritmes? En zijn we die algoritmes eigenlijk nog wel de baas?

Waardenkader

Spies pleit voor meer aandacht voor de waarden van het onderwijs. Hij heeft ook meegedacht met het waardenkader van SURF en Kennisnet. Spies herkent daarin het Bildungsideaal dat centraal staat in het onderwijs van Agora. Hij ziet het dat het ontwikkelen van een kritische en onderzoekende houding steeds belangrijker wordt, juist in de wereld van het internet met al zijn prikkels.

Dat vraagt vooral iets van leraren, die een rolmodel zijn. Hij ziet dat het in het onderwijs juist meer gaat om het anticiperen op het onverwachte. ‘Niet vanuit het protocol, maar vanuit het eigen waardenkader handelen’. Daarvoor maakt hij op verschillende manieren ruimte voor het gesprek over waarden. Wil je weten hoe en waarom Spies dit doet?

Beluister de podcast hier of op zoek de Kennisnet-podcast op uw favoriete podcast-app.